Postup výstavby šaten (severní část) v roce 2011

 

.